Poznan NATURA2000

Konferencja NATURA2000

Strona Główna

 IV Konferencja Naukowa

z serii:

GOSPODAROWANIE W DOLINACH RZECZNYCH

NA OBSZARACH NATURA 2000

Temat konferencji:

„Problemy inżynierii i kształtowania środowiska”

Poznań, 27-28 czerwca 2017

Konferencja połączona z 55-leciem Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

 

Komunikat 1